Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
SIEDME_RIADNE.pdf 289 KB01/04/2019 17:48
PIATE_RIADNE.pdf 338 KB01/04/2019 17:48
FINANČNÁ KOMISIA 6.5.2015.pdf 446 KB01/04/2019 17:48
FINANČNÁ KOMISIA 10.12.2015.pdf 645 KB01/04/2019 17:48
OSME_RIADNE.pdf 313 KB01/04/2019 17:48
DRUHÉ RIADNE.pdf 345 KB01/04/2019 17:47
FINANČNÁ KOMISIA 24.02.2015.pdf 319 KB01/04/2019 17:47
ŠIESTE_RIADNE.pdf 312 KB01/04/2019 17:47
FINANČNÁ KOMISIA 26.8.2015.pdf 349 KB01/04/2019 17:47
PRVÉ_RIADNE.pdf 335 KB01/04/2019 17:47
TRETIE_RIADNE.pdf 316 KB01/04/2019 17:47
DEVIATE_RIADNE.pdf 318 KB01/04/2019 17:47
DESIATE RIADNE.pdf 329 KB01/04/2019 17:47
ŠTVRTÉ RIADNE.pdf 337 KB01/04/2019 17:47
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok