Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
5. RIADNE.pdf 310 KB01/04/2019 17:49
6. RIADNE.pdf 319 KB01/04/2019 17:49
ŠTVRTÉ_RIADNE.pdf 319 KB01/04/2019 17:49
PIATE RIADNE.pdf 487 KB01/04/2019 17:49
DRUHÉ_RIADNE.pdf 540 KB01/04/2019 17:49
zapisnica_finanč.komisia_28.11.2017.pdf 294 KB01/04/2019 17:49
7. RIADNE.pdf 336 KB01/04/2019 17:49
Zápisnica_finanč.komisia_28.3.2017.pdf 297 KB01/04/2019 17:49
PRVÉ_RIADNE.pdf 338 KB01/04/2019 17:49
TRETIE_RIADNE.pdf 509 KB01/04/2019 17:49
1. RIADNE.pdf 529 KB01/04/2019 17:48
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok