Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Stavebne_samost.pdf 205 KB01/04/2019 17:46
žiadosť o rozkopové povolenie.docx 13.8 KB01/04/2019 17:46
žiadosť na drobnú stavbu.docx 13.5 KB01/04/2019 17:46
Ziadost na vyrub stromu.docx 15.4 KB01/04/2019 17:46
Stavebne.pdf 207 KB01/04/2019 17:46
Asanacia.pdf 181 KB01/04/2019 17:46
2._Ohlásenie_stavebných_úprav_alebo_udržiavacích_prác.doc 45.0 KB01/04/2019 17:46
Dodatocne_stavebne.pdf 162 KB01/04/2019 17:47
Uzemne.pdf 239 KB01/04/2019 17:47
1._Ohlásenie_drobnej_stavby.doc 55.5 KB01/04/2019 17:47
Skusobna_prevadzka.pdf 137 KB01/04/2019 17:47
Zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf 194 KB01/04/2019 17:47
žiadosť o určenie súpisného čísla.docx 12.0 KB01/04/2019 17:47
Kolaudacne.pdf 191 KB01/04/2019 17:47
Zmena_v_uzivani_stavby.pdf 215 KB01/04/2019 17:47
Výrub stromu žiadosť.doc 74.0 KB01/04/2019 17:47
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.docx 12.7 KB01/04/2019 17:47
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok