Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf 194 KB11/12/2018 10:10
Stavebne_samost.pdf 205 KB11/12/2018 10:10
Uzemne.pdf 239 KB11/12/2018 10:10
Zmena_v_uzivani_stavby.pdf 215 KB11/12/2018 10:10
Stavebne.pdf 207 KB11/12/2018 10:10
Asanacia.pdf 181 KB11/12/2018 10:10
Skusobna_prevadzka.pdf 137 KB11/12/2018 10:10
Kolaudacne.pdf 191 KB11/12/2018 10:10
Dodatocne_stavebne.pdf 162 KB11/12/2018 10:10
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.docx 12.7 KB05/12/2018 10:27
žiadosť o určenie súpisného čísla.docx 12.0 KB05/12/2018 10:27
žiadosť o rozkopové povolenie.docx 13.8 KB05/12/2018 10:27
žiadosť na drobnú stavbu.docx 13.5 KB05/12/2018 10:26
Ziadost na vyrub stromu.docx 15.4 KB05/12/2018 10:26
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

Faktúry

Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. Od 1.5.2011 je povinné zverejňovať iba faktúry v sume väčšej ako 1000€ (v zmysle NARIADENIA VLÁDY SR č. 118 z 30. 3. 2011 ). Napriek tomu ich zverejňujeme v súlade so zásadou transparentnosti našej samosprávy.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok