Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

The specified folder [Tlaciva, ziadosti] has not been found within the default repository area [/home/obecsuja.eu/public_html/UPLOADS].

JSmallfib will only create automatically a repository if a path relative to the Joomla! root folder is used. Please ask the system administrator for assistance.

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.