Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby.pdf 422 KB10/01/2019 12:06
Zmluva o spracúvaní osobných úradajov kamerovým systémom.pdf 683 KB10/12/2018 10:50
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.pdf 477 KB05/12/2018 12:45
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č. 22017.pdf 246 KB05/12/2018 12:39
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č. 12017.pdf 277 KB05/12/2018 12:39
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.075ZA140007.pdf 566 KB05/12/2018 12:29
Zmluva č. 148105 s DPO SR.pdf 391 KB05/12/2018 10:37
Zmluva o zasobníkoch Tork.pdf 498 KB05/12/2018 10:37
Zmluva o vývoze KO.pdf 157 KB05/12/2018 10:37
zmluva o termínovanom úvere.pdf 265 KB05/12/2018 10:37
Zmluva o spracuvaní osobných údajov.pdf 353 KB05/12/2018 10:36
Zmluva o poskytnutí daru.pdf 39.8 KB05/12/2018 10:36
zmluva o nájme nehnutelností - Urbár Šuja.pdf 189 KB05/12/2018 10:36
Zmluva o dielo ELMIK Vráble s.r.o..pdf 124 KB05/12/2018 10:36
Zmluva audit rok 2017.pdf 568 KB05/12/2018 10:36
Protokol o odvzdaní a prevzatí.pdf 195 KB05/12/2018 10:36
PPA Zmluva Cyklochodník.pdf 1.63 MB05/12/2018 10:36
Mandátna Zmluva.pdf 141 KB05/12/2018 10:36
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke .pdf 274 KB05/12/2018 10:36
dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č.22017.pdf 124 KB05/12/2018 10:36
dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č.12017.pdf 126 KB05/12/2018 10:36
dodatok k zmluve o dielo - Premier Consulting EU, s.r.o..pdf 168 KB05/12/2018 10:36
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok