Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Zmluva zimná údržba - p. Lukáč.pdf 240 KB09/12/2019 09:22
Zmluva o uvere TU z 22.11.2019.pdf 150 KB22/11/2019 08:39
Dohoda k BZ.pdf 154 KB22/11/2019 08:39
Zmluva Wifi pre Teba.pdf 1.53 MB12/11/2019 09:43
Kúpna zmluva odpad.pdf 500 KB30/10/2019 10:11
Kúpna zmluva č. 001 2019.pdf 2.07 MB28/10/2019 08:48
Zmluva o zriadení združenia obcí Studienka.pdf 1.18 MB25/10/2019 07:30
Studienka_Zmluva_B24_24102019_zverejnenie.pdf 129 KB25/10/2019 07:30
Komunal_4306_Studienka_24102019_zverejnenie.pdf 1.25 MB25/10/2019 07:30
Zmluva o dielo I.pdf 137 KB16/10/2019 12:51
Zmluva-o-poskytovaní-služieb_Externý_projektový_manažment_PROROZVOJ_Obec_Šuja.pdf 201 KB16/09/2019 12:14
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Wifi pre Teba.pdf 3.76 MB05/09/2019 07:59
Zmluva s AGROREGIÓNOM.pdf 259 KB20/08/2019 12:34
Kúpna zmluva - pozemok.pdf 1.95 MB05/08/2019 09:00
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností UPS Šuja.pdf 486 KB05/08/2019 09:00
ZMLUVA O DIELO VO č. 2 2019.pdf 245 KB24/07/2019 14:23
ZMLUVA O DIELO VO č. 1 2019.pdf 244 KB24/07/2019 14:22
Zmluva č. 2 2019 o poskytovaní sociálnej služby.pdf 972 KB22/07/2019 09:01
Zmluva č. 12019 o poskytovaní sociálnej služby - bezodkladne.pdf 1.13 MB22/07/2019 09:01
Zmluva o poskytnutí dotácie V3 2019 HP 16.pdf 834 KB17/07/2019 12:19
Zmluva o poskytnutí daru - Agroregión.pdf 243 KB21/06/2019 10:54
Darovacia zmluva Výstavba hasičskej zbrojnice.pdf 293 KB21/06/2019 10:54
Zmluva Audit za r. 2018.pdf 1 009 KB06/06/2019 12:57
Dodatok č. 1 T+T.pdf 386 KB06/06/2019 12:57
Zmluva o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi.pdf 376 KB14/05/2019 09:21
DODATOK č. 1.pdf 152 KB02/05/2019 07:33
Zmluva č. 36 219.pdf 513 KB17/04/2019 07:57
Dodatok č. 7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke.pdf 169 KB16/04/2019 07:47
Dodatok_1_Odkladacie_podmienky.pdf 14.1 KB15/03/2019 08:20
Dodatok_1_1055_2018_UZ.pdf 32.3 KB12/03/2019 10:26
Licenčná zmluva.pdf 633 KB22/02/2019 08:34
Dar.pdf 136 KB22/02/2019 08:34
Zmluva-o-dielo-ŽoNFP_Šuja_PROGRANT.pdf 127 KB13/02/2019 12:34
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf 338 KB04/02/2019 11:05
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet +PC.pdf 452 KB04/02/2019 08:07
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - alarm.pdf 304 KB04/02/2019 08:07
Kúpna zmluva - pevná linka.pdf 332 KB04/02/2019 08:07
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil.pdf 417 KB04/02/2019 08:07
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.pdf 328 KB04/02/2019 08:07
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok