Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Zmluva č. 12019 o poskytovaní sociálnej služby - bezodkladne.pdf 1.13 MB22/07/2019 09:01
Zmluva č. 36 219.pdf 513 KB17/04/2019 07:57
Zmluva č. 2 2019 o poskytovaní sociálnej služby.pdf 972 KB22/07/2019 09:01
Zmluva s AGROREGIÓNOM.pdf 259 KB20/08/2019 12:34
Zmluva o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi.pdf 376 KB14/05/2019 09:21
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet +PC.pdf 452 KB04/02/2019 08:07
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - alarm.pdf 304 KB04/02/2019 08:07
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Wifi pre Teba.pdf 3.76 MB05/09/2019 07:59
Zmluva o poskytnutí dotácie V3 2019 HP 16.pdf 834 KB17/07/2019 12:19
Zmluva o poskytnutí daru - Agroregión.pdf 243 KB21/06/2019 10:54
ZMLUVA O DIELO VO č. 2 2019.pdf 245 KB24/07/2019 14:23
ZMLUVA O DIELO VO č. 1 2019.pdf 244 KB24/07/2019 14:22
Zmluva Audit za r. 2018.pdf 1 009 KB06/06/2019 12:57
Zmluva-o-dielo-ŽoNFP_Šuja_PROGRANT.pdf 127 KB13/02/2019 12:34
Licenčná zmluva.pdf 633 KB22/02/2019 08:34
Kúpna zmluva - pozemok.pdf 1.95 MB05/08/2019 09:00
Kúpna zmluva - pevná linka.pdf 332 KB04/02/2019 08:07
Dodatok č. 7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke.pdf 169 KB16/04/2019 07:47
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf 338 KB04/02/2019 11:05
DODATOK č. 1.pdf 152 KB02/05/2019 07:33
Dodatok č. 1 T+T.pdf 386 KB06/06/2019 12:57
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností UPS Šuja.pdf 486 KB05/08/2019 09:00
Dodatok_1_Odkladacie_podmienky.pdf 14.1 KB15/03/2019 08:20
Dodatok_1_1055_2018_UZ.pdf 32.3 KB12/03/2019 10:26
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil.pdf 417 KB04/02/2019 08:07
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.pdf 328 KB04/02/2019 08:07
Darovacia zmluva Výstavba hasičskej zbrojnice.pdf 293 KB21/06/2019 10:54
Dar.pdf 136 KB22/02/2019 08:34
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok