Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
tretie_riadne2013.pdf 290 KB15/03/2020 14:54
tretie_mimoriadne2013.pdf 117 KB15/03/2020 14:54
stvrte_riadne_oz_2013.pdf 368 KB15/03/2020 14:54
stvrte_mimoriadne_oz_2013.pdf 407 KB15/03/2020 14:54
prve_riadne_2013_4.gif 54.8 KB15/03/2020 14:54
prve_riadne_2013_3.gif 131 KB15/03/2020 14:54
prve_riadne_2013_2.gif 140 KB15/03/2020 14:54
prve_riadne_2013_1.gif 116 KB15/03/2020 14:54
prve_mimoriadne2013.pdf 111 KB15/03/2020 14:54
prva_riadna2013.pdf 431 KB15/03/2020 14:54
druhe_mimoriadne2013.pdf 122 KB15/03/2020 14:54
druha_riadna2013.pdf 654 KB15/03/2020 14:54
DRUH MIMORIADNE.doc 309 KB15/03/2020 14:54
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.