Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
ŠTVRTÉ RIADNE.pdf 337 KB15/03/2020 14:54
ŠIESTE_RIADNE.pdf 312 KB15/03/2020 14:54
TRETIE_RIADNE.pdf 316 KB15/03/2020 14:54
SIEDME_RIADNE.pdf 289 KB15/03/2020 14:54
PRVÉ_RIADNE.pdf 335 KB15/03/2020 14:54
PIATE_RIADNE.pdf 338 KB15/03/2020 14:54
OSME_RIADNE.pdf 313 KB15/03/2020 14:54
FINANČNÁ KOMISIA 6.5.2015.pdf 446 KB15/03/2020 14:54
FINANČNÁ KOMISIA 26.8.2015.pdf 349 KB15/03/2020 14:54
FINANČNÁ KOMISIA 24.02.2015.pdf 319 KB15/03/2020 14:54
FINANČNÁ KOMISIA 10.12.2015.pdf 645 KB15/03/2020 14:54
DRUHÉ RIADNE.pdf 345 KB15/03/2020 14:54
DEVIATE_RIADNE.pdf 318 KB15/03/2020 14:54
DESIATE RIADNE.pdf 329 KB15/03/2020 14:54
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.