Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
ŠTVRTÉ_RIADNE.pdf 318 KB15/03/2020 14:55
ŠIESTE_RIADNE.pdf 360 KB15/03/2020 14:55
VEREJNÁ SCHôDZA 26.06.2016.pdf 182 KB15/03/2020 14:55
TRETIE RIADNE.pdf 343 KB15/03/2020 14:55
SIEDME RIADNE.pdf 311 KB15/03/2020 14:55
PRVÉ_RIADNE.pdf 310 KB15/03/2020 14:55
PIATE_RIADNE.pdf 323 KB15/03/2020 14:55
FINANČNÁ KOMISIA 6.5.2016.pdf 773 KB15/03/2020 14:54
FINANČNÁ KOMISIA 29.11.2016.pdf 454 KB15/03/2020 14:54
FINANČNÁ KOMISIA 13.9.2016.pdf 526 KB15/03/2020 14:54
DRUHÉ RIADNE.pdf 362 KB15/03/2020 14:54
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.