Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
USTANOVUJÚCE_OZ.pdf 572 KB15/03/2020 14:55
7.riadne.pdf 327 KB15/03/2020 14:55
6.riadne.pdf 312 KB15/03/2020 14:55
5. riadne.pdf 299 KB15/03/2020 14:55
4. riadne.pdf 345 KB15/03/2020 14:55
3. riadne.pdf 311 KB15/03/2020 14:55
2. riadne.pdf 322 KB15/03/2020 14:55
1. riadne.pdf 324 KB15/03/2020 14:55
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.