Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Zápisnica zo IV. zasadnutia Kultúrnej komisie.pdf 275 KB15/03/2020 14:56
Zápisnica z III. zasadnutia Kultúrnej komisie.pdf 176 KB15/03/2020 14:56
Zápisnica z II. zasadnutia Kultúrnej komisie.pdf 175 KB15/03/2020 14:56
Zápisnica z I. zasadnutia Kultúrnej komisie.pdf 614 KB15/03/2020 14:56
Zápisnica z I zasadnutia Kultúrnej komisie.pdf 175 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení zo VII. OZ.pdf 524 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení zo VI. OZ.pdf 316 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení zo IV. OZ.pdf 445 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení z V. OZ.pdf 300 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení z III. OZ.pdf 416 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení z II. OZ.pdf 388 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení z I. OZ.pdf 445 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesenia z I. mimoriadneho OZ.pdf 270 KB15/03/2020 14:56
Pozvánka VII. riadne OZ.pdf 212 KB15/03/2020 14:56
Pozvánka VI. riadne OZ.pdf 206 KB15/03/2020 14:56
Pozvánka V. riadne OZ.pdf 207 KB15/03/2020 14:55
Pozvánka IV. riadne OZ.pdf 212 KB15/03/2020 14:55
Pozvánka III. riadne OZ.pdf 216 KB15/03/2020 14:55
Pozvánka II. riadne OZ.pdf 215 KB15/03/2020 14:55
Pozvánka I. riadne OZ.pdf 216 KB15/03/2020 14:55
Pozvánka I. mimoriadne OZ dňa 05.02.2019.pdf 209 KB15/03/2020 14:55
7. RIADNE OZ.pdf 559 KB15/03/2020 14:55
6. RIADNE OZ.pdf 500 KB15/03/2020 14:55
5._RIADNE OZ.pdf 478 KB15/03/2020 14:55
4. RIADNE OZ.pdf 525 KB15/03/2020 14:55
3. RIADNE OZ.pdf 517 KB15/03/2020 14:55
2._RIADNE OZ.pdf 479 KB15/03/2020 14:55
1._RIADNE OZ.pdf 532 KB15/03/2020 14:55
1. MIMORIADNE.pdf 745 KB15/03/2020 14:55
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.