Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Zápisnica č. 2 2020 Kultúrna komisia.pdf 611 KB13/05/2020 11:18
Výpis z uznesení z II. OZ.pdf 143 KB17/03/2020 13:09
2._RIADNE OZ.pdf 169 KB17/03/2020 13:09
Zápisnica č. 1 2020 Kultúrna komisia.pdf 586 KB15/03/2020 14:56
Výpis z uznesení z I. OZ.pdf 454 KB15/03/2020 14:56
Pozvánka na I. riadne OZ.pdf 214 KB15/03/2020 14:56
Pozvánka II. riadne OZ.pdf 209 KB15/03/2020 14:56
1._RIADNE OZ.pdf 580 KB15/03/2020 14:56
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.