Povinne zverejňované dokumenty

Podľa zákona 546/2010 Z.z.

 

 
Názov súboru Veľkosť Upravené
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.docx 12.7 KB15/03/2020 14:58
žiadosť o určenie súpisného čísla.docx 12.0 KB15/03/2020 14:58
žiadosť o rozkopové povolenie.docx 13.8 KB15/03/2020 14:58
žiadosť na drobnú stavbu.docx 13.5 KB15/03/2020 14:58
Zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf 194 KB15/03/2020 14:58
Zmena_v_uzivani_stavby.pdf 215 KB15/03/2020 14:58
Ziadost na vyrub stromu.docx 15.4 KB15/03/2020 14:58
Výrub stromu žiadosť.doc 74.0 KB15/03/2020 14:58
Uzemne.pdf 239 KB15/03/2020 14:58
Stavebne_samost.pdf 205 KB15/03/2020 14:58
Stavebne.pdf 207 KB15/03/2020 14:58
Skusobna_prevadzka.pdf 137 KB15/03/2020 14:58
Kolaudacne.pdf 191 KB15/03/2020 14:58
Dodatocne_stavebne.pdf 162 KB15/03/2020 14:58
Asanacia.pdf 181 KB15/03/2020 14:58
2._Ohlásenie_stavebných_úprav_alebo_udržiavacích_prác.doc 45.0 KB15/03/2020 14:58
1._Ohlásenie_drobnej_stavby.doc 55.5 KB15/03/2020 14:58
 

Zmluvy a iné dokumenty

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.