Tradície a kultúrny život

Pravidelne, každý rok sa vo februári v obci koná detský maškarný ples. Odohráva sa v kultúrnom dome. Deti z obce sa naň veľmi tešia, pretože okrem pestrého programu, hier a hudby sú odmenené za svoje masky sladkými výslužkami. Fotografie z minulých rokov nájdete vo fotogalérii.

Spravidla v rovnaký deň ako detský maškarný ples je v Šuji organizovaná aj fašiangová zábava. Pri rezkých ľudových piesňach, ale aj moderných rytmoch sa zabaví nielen mládež, ale aj mladí duchom :-) Do tanca hráva a zábavu spríjemňuje DJ Miňo Kromka.

Začiatkom roka v obci slávnostne vítame deti narodené v predchádzajúcom roku.

V marci hostí obec Šuja športovú udalosť – Rajecký Borošovec. Štart býva na moste, beží sa v smere do Dolkamu cez horu Borošovec, následne cez dolinu Čierne do Trstenej a po ceste späť k Bistru Oáza, kde sa účastníkom behu podáva guľáš. Trať má dĺžku 14,7 km.

Okolo sviatku Svätého Jána Nepomuckého máme hodovú Svätú omšu v Dome nádeje. Po Svätej omši si pripomíname deň matiek. Naše deti pripravujú a prezentujú pre mamy a staré mamy kultúrny program a malý darček.

V prvých júnových dňoch sa konajú športové hry pre deti – Deň detí. Podáva sa guľáš, pripravené sú rôzne aktivity a všetci spolu spievame pri ohni a pri harmonike.

V priebehu letných prázdnin ožíva Šuja na jeden deň súťaživosťou a športom. Atmosféru dotvára vôňa grilovanej klobásky podávanej s pivom alebo kofolou. Koná sa totiž tradičný nohejbalový turnaj.

Keďže je október mesiacom úcty k starším, v tomto duchu organizujeme posedenie pre starších spojené s občerstvením a kultúrnym programom.

Ku koncu roka, ako to už býva zvykom okolo 6. decembra zavíta do obce aj Svätý Mikuláš spolu s čertom a aj anjelom či dvoma. Poslušné deti, ktoré sa vedia pekne modliť, alebo staršie aj zarecitovať alebo zaspievať peknú pesničku poteší Svätý Mikuláš balíčkom plným dobrôt.