Vedenie obecnej samosprávy

Starosta

Od 10. decembra 2018 spravuje obec pán starosta Michal Pastorek. Jeho víziou je obec zveľaďovať tak, aby svojou atraktívnosťou zaujala návštevníkov obce. Alphou a Omegou je pritiahnuť ku nám mladé rodiny.

Obecné zastupiteľstvo

V súčasnom volebnom období 2018/2022, zložili do rúk starostu sľub títo poslanci:

          1, Ing. Peter Dubec

          2, Ing. Jaroslava Škadrová

          3, Miroslav Uhlárik

          4, Pavol Lukáč

          5, Mária Trsťanová

 

Zástupca starostu obce Šuja: Ing. Peter Dubec

Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, ak tak neurobí starosta: Ing. Jaroslava Škadrová

Kontrolór obce: Marta Janigová.

 

Komisie

  • stavebná - predseda:        Pavol Lukáč               členovia: Ing. Peter Dubec, Ing. Jaroslava Škadrová
  • kultúrna  - predseda:        Miroslav Uhlárik         členovia: Ing. Peter Dubec,        Mária Trsťanová 
  • finančná  - predseda: Ing. Jaroslava Škadrová    členovia: Ing. Peter Dubec,        Miroslav Uhlárik
  • sociálna  - predseda:        Mária Trsťanová         členovia:        Pavol Lukáč,         Miroslav Uhlárik

    .  komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií                 verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

                         - predseda : Ing. Jaroslava Škadrová    členovia: Pavol Lukáč, Mária Trsťanová  

 

            

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok