Vážení občania,

  pri príležitosti konania 37. ročníka Rajeckého Maratónu,

   bude úplná uzávierka cesty I/64, v sobotu 08.08.2020,

               v čase od 8:30 do 14:00 hod.

           Taktiež všetky miestne komunikácie,

          ktoré sa napájajú na cestu I. triedy,

           budú v mieste napojenia uzatvorené.

Na bezpečnosť a úplnosť uzávierky počas športového podujatia,

       bude dohliadať Okresný dopravný inšpektorát

     Okresného riaditeľstva PZ v Žiline, v súčinnosti

         s Dobrovoľným hasičským zborom Obce Šuja a organizátorom 

                                              športového podujatia.

 Žiadame Vás o rešpektovanie pokynov a nariadení v súvislosti

              s úplnou uzávierkou cesty I/64.

                   Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, 

 vyzýva všetkých občanov ku zvýšeniu bezpečnosti, opatrnosti a dôslednosti,

                             pri ochrane svojho zdravia a majetku.

Je potrebné zamykať brány vedúce ku pozemkom a dvere na bytoch a domoch.

                  Nenechávať kľúče vo dverách z vonkajšej strany.

 Taktiež dbať na nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve,

 pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných

  hodinách. Kráčať po chodníkoch, prípadne sa pohybovať po správnom okraji.

   Treba myslieť na svoju bezpečnosť a tým si ochrániť svoj život.

     V sobotu 23.05. 2020 sa koná v našej obci

                            ZBER PAPIERA

 obvyklým spôsobom na dvoch zberných miestach, a to:

           11:00 h na parkovisku pri detskom ihrisku

           11:20 h pred kultúrnym domom.

   Za prinesený papier budú na výmenu k dispozícií:

           3 druhy toaletného papiera

           2 druhy kuchynských utierok

         hygienické vreckovky a servítky

           Využite možnosť odovzdania papiera,

      tým pomôžete ku zvýšeniu úrovne separácie.

(podľa dodatku č.1 VZN 1/2016 o nakladaní s komun. odpadmi na území obce Šuja)

Zberné miesto a obecná kompostáreň sa nachádza v časti areálu spoločnosti Agroregión (miestne poľnohosp. družstvo).

Prevádzková doba otvorenia je vždy od 

9:00 - 13:00 hod

Harmonogram dní pre kalendárny rok 2020:

Apríl  Máj  Jún  Júl  August  September Október November  December
4.4.(sobota) 2.5.(sobota) 6.6.(sobota) 4.7.(sobota) 1.8.(sobota)  5.9.(sobota)  3.10.(sobota)  7.11.(sobota) 5.12.(sobota)

Zber bude zabezpečovať Obec Šuja podľa nižšie určených termínov, vždy o 8:00 ráno. Zber sa bude realizovať priebežne po celej obci. Je potrebné, aby ste vytriedené vrecia mali včas pripravené pred svojimi domácnosťami. Vrecia sa budú odoberať iba správne vytriedené a zviazané! Za každé odobraté vrece dostanete výmenou prázdne.

 

Apríl 3.4.(piatok)
  17.4.(piatok) 
  30.4.(štvrtok) 
Máj 15.5.(piatok) 
  29.5.(piatok) 
Jún 12.6.(piatok) 
  26.6.(piatok) 
Júl 10.7.(piatok) 
  24.7.(piatok)
August 7.8.(piatok)
  21.8.(piatok)
September 4.9.(piatok)
  18.9.(piatok)
Október 2.10.(piatok)
  16.10.(piatok)
  30.10.(piatok)
November 13.11.(piatok)
  27.11.(piatok)
December 11.12.(piatok)
  21.12.(pondelok)
  28.12.(pondelok)

   Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR, Obec Šuja prijala a v nadväznosti nariadila nasledovné opatrenia:

 1. Od 13.03. 2020 je obecný úrad ZATVORENÝ
      pracujeme v nestránkovom režime, pre spojenie je potreba využiť tel. kontakt 041 / 542 37 92, prípadne elektronicky na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 2. Konanie všetkých Bohoslužieb a pobožnosti Križovej cesty sú ZRUŠENÉ
 3. Zberný dvor bude až do odvolania ZATVORENÝ
 4. Verejný predaj je až do odvolania na celom území obce ZAKÁZANÝ
 5. Detské ihrisko a viacúčelové ihrisko je až do odvolania ZATVORENÉ

Aktuálne informácie ohľadom prenosného ochorenia COVID-19 nájdete na oficiálnej webovej stránke obce Šuja na tomto linku.

Priečinok Covid 19 Corona obsahuje verejné vyhlášky, rozhodnutia a nariadenia vydané Úradom Verejného zdravotníctva SR, Ústredným krízovým štábom Žilina a napokon Úradom vlády SR

            V sobotu 22.02. 2020 sa koná v našej obci

                     ZBER PAPIERA

 Obvyklým spôsobom na dvoch zberných miestach, a to:

            11:00 na parkovisku pri detskom ihrisku

            11:20 pred kultúrnym domom.

    Za prinesený papier budú na výmenu k dispozícií :

                           3 druhy toaletného papiera

                  2 druhy kuchynských utierok

                hygienické vreckovky a servítky

             Využite možnosť odovzdania papiera,

     tým pomôžete ku zvýšeniu úrovne separácie.

       

        Farský úrad Rajec oznamuje,

              že 20.februára bude slúžená sv.omša,

                              o 16:00 hodine,

                     v miestnom Dome smútku.             

        Obec Šuja, Kultúrna komisia a Fašiangový sprievod,

Vás pozýva spoločne prežiť tohtoročnú fašiangovú slávnosť v našej obci,

                     ktorá bude už túto sobotu 22. februára.

               Sprievod masiek vyráža do ulíc o 9:00.

      Hudobný program začína o 16:00, v priestoroch KD Šuja.

                  Prierez Ľudovej hudby si vypočujete z dielne: 

                           Ďurčanská muzika

                             Skupina Retro

                              Mafia Corner

Veselica s tombolou, a pochovávaním basy bude sprevádzaná DJ Marcusom.

               V ponuke bude predaj rôznych jarmočných pochutín.

               Sobota 22. február - Tešíme sa na Vás..

                           VÝZVA OBČANOM

       Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov

                  najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji,

   často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť,

 ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve,

          pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti,

          v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme,

         aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, 

                            tak po správnom okraji cesty.

 Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V291

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Šuja

Miesto realizácie: Obec Šuja

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 599,24 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 • Autobusová zastávka / Externý AP
 • Obecný úrad / Interný AP
 • Kultúrny dom / Externý AP
 • Kultúrny dom / Interný AP
 • Asfaltové viacúčelové ihrisko / Externý AP
 • Autobusová zastávka / Externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu: 28.11.2019 –VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.