Informujeme občanov, že počas konania športového podujatia

                                          Rajecký maratón

                               bude v sobotu 10. augusta 2019

úplná uzávierka cesty I/64 na trase Rajec - R.Lesná - Čičmany

                                 v čase od 8:30 h  do 14:00 h

               Súhlas vydalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.

      Prosíme Vás o rešpektovanie úplnej uzávierky!!!

                                                Stredoslovenská distribučná, a.s.

            Vám oznamuje, že v termíne 10.07. 2019, v stredu od 7:30 h do 16:00 h, 

           bude v našej obci prerušená distribúcia elektriky z dôvodu plánovaných prác

                     distribučnej sústavy spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s.

Oznamujeme, že v nedeľu 07.06. bude slúžená sv.omša o 9:00 h, v miestnom Dome smútku.

   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,

        ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

                                                          oznamuje:         

Obec Šuja, v rámci konania žiadosti splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, 

    ako boli stanovené vo výzve OPII-2018/7/1-DOP, na základe čoho žiadosť schválil.

Tešíme sa na realizáciu projektu: 

           ,, Budovanie bezplatných Wifi sietí v obci Šuja "   

                                      v kalendárnom roku 2019                

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Žiline opätovne

                                            VYHLASUJE

                       dňom 24.06. 2019, od 6:00 h

       Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

                                 až do odvolania.

         V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti

            Kultúrna komisia v spolupráci s obcou Šuja, organizuje 22. júna 

                       Rodinný športový deň 2019

                                   so začiatkom o 15:00 h.

         O občerstvenie a pitný režim bude postarané pre všetkých.

      Zábava pre deti a dospelých, formou súťaží, ukážok zásahovej 

                              a poľnohospodárskej techniky.

                       Všetci ste pozvaní, tešíme sa na Vás.

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 

                                           odvoláva

         čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

                v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

                        dňom 22.06. 2019 od 6:00 h.

                               Farský úrad v Rajci Vás srdečne pozýva na

                             II. ročník medzinárodného hudobného festivalu

                               PRO MUSICA NOSTRA

                   ktorý sa uskutoční v nedeľu, 23. júna o 17:00h

                         vo farskom kostole sv. Ladislava v Rajci.

                 predpredaj vstupeniek prostredníctvom tiket portálu,

               prípadne samotným zakúpením hodinu pred koncertom. 

Keramika SOUKUP, pre Vás od soboty 22. júna pripravil veľký letný výpredaj obkladov a dlažieb za super ceny.

Tovar bude priebežne dopĺňaný a vystavený pred predajňou vo výpredaji.

Keramiku SOUKUP nájdete v Žiline na Kamennej ulici.

      Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Žiline

                                      VYHLASUJE

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

            v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

           od 12.06. 2019 od 06:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný 

         dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Od 09.06. 2019 SAD Žilina zapracovala autobusovú zastávku na Hollého ulici pre 3 spoje s časmi odchodov 11:16, 12:41, 13:26. Zástavku využijú hlavne naši žiaci zo základnej školy Lipová a gymnázia Javorová, ktorí nemusia nastupovať na zástavke Kostolná.

Od 09.06. 2019 je zapracovaná autobusová zastávka pre všetky linkové spoje pre trasu Žilina-Rajec-Prievidza-Bojnice a späť, spoločnosťou SAD Žilina. Všetci môžte tak plnohodnotne využívať navýšenie autobusov.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok