Farský úrad Rajec oznamuje,

         že v štvrtok 23.01. bude o 16:00 hodine,

                        slúžená sv. omša,

                  v miestnom Dome smútku.

                  Oznamujeme Vám,

          že nový rozpis služieb upratovania Domu smútku,

    pre obdobie 02/2020 - 01/2021,

       je zverejnený na informačnej tabuli obecného úradu,

           Domu smútku a nástenke na chodbe KD Šuja.

 

                       Kľúče pre potreby upratovania,

            si vedúce skupín odovzdávajú medzi sebou.

         Spoločnosť T + T Vám oznamuje,

  že vývoz smetí sa posúva z piatka 03.01.2020,

                 na sobotu 04.01.2020.

              Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina,

                                      Vám oznamuje,

                                    že v zmysle § 16 zákona č. 39/2007 Z.z.

                       o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

             je potrebné do 10.01.2020 nahlásiť na obecnom úrade chov ošípaných,

                                          ktoré držia pre vlastnú spotrebu.

                      Taktiež je potrebné hlásiť na RVPS Žilina každý úhyn ošípanej

                                   a tiež každú zabíjačku, 24 hodín vopred.

                   Z dôvodu vianočných a novoročných sviatkov,

                       bude zberný dvor v sobotu 21.12.

                     otvorený v tomto roku posledný krát.

                28.12. a 04.01 Zberný dvor zatvorený.

             V kalendárnom roku 2020 bude opäť otvorený

                                v sobotu 11.januára.

                                  Spoločný stavebný úrad v Rajci 

                                          Vám oznamuje,

                         že od pondelka 23.12.2019 bude úrad

                     z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

          Otvorený bude v kalendárnom roku 2020 od 07. januára.

                                   Oznamujeme občanom,

        že obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky,

       bude v termíne od 23. - do 27.12 zatvorený

                                   30.12. - pondelok -otvorený

                                    31.12. - zatvorený

        V kalendárnom roku 2020 bude obecný úrad

                       otvorený od 07.01 2020

   Betlehemské svetlo bude aj tento rok sprístupnené,

                     a odpáliť si ho bude možné 

                      na ŠTEDRÝ DEŇ

                          od 8:00 do 12:00 h.

             V kaplnke sv. Jána Nepomuckého.

              Tohtoročné koledovanie Dobrej Noviny,

                 sa uskutoční v našej obci nasledovne:

         - v sobotu, 28.decembra sa koleduje od 11:00 h.

     Od reštaurácie EDEN, banskou ulicou až do mlyna.

         - v nedeľu, 29.decembra sa začína od 12:00 h.

Ulicou v kúte a pokračovať sa bude po ulici popri kultúrnom

                                   a hlavnej ceste.

 

  Koledníci navštívia všetky rodiny, ktoré boli zapísané v minuloročnom zozname.

    Pokiaľ máte záujem, je potrebné sa nahlásiť, prípadne odhlásiť na listinu,

  ktorá bude sprístupnená od utorka 17.decembra až do piatka 20.decembra,

                                   v miestnom obchode koruna.

 

                                Milí koledníci,

    oznamujeme, že prvý nácvik koledovania sa uskutoční

                   v piatok 20. decembra o 16:30,

                             na obecnom úrade.

  Každý, kto má záujem stať sa koledníkom Dobrej Noviny,

                              je srdečne vítaný.

Pre deti mladšie ako 12 rokov sa odporúča doprovod s rodičom.

                                                Milé deti,

                        oznamujeme vám, že v sobotu 07.12. 2019,

        v poobedných hodinách navštívi vaše príbytky sv.Mikuláš.

       Zároveň všetkých srdečne pozývame na večerné stretnutie

                      pri kaplnke so začiatkom o 18:00 h,

             kde pri vianočnej hudbe a vôni dobrého punču,

       spoločne so sv.Mikulášom rozsvietime vianočný stromček.

     Na Vás všetkých sa tešia sv.Mikuláš s anjelmi a čertami.

   Aktívny PARK Rajec v spolupráci so včelármi Rajeckej doliny,

     vás pozývajú na besedu so včelármi o včelách a včelárstve.

        Akcia sa koná v nedeľu 01.12.2019 od 16:00 hod.

                 na Štefánikovej ulici 624/10 v Rajci.

    kde vystúpi okrem špičkových včelárov aj operná speváčka.

        Súčasťou akcie je predaj a výstava včelích produktov 

                  a umeleckých diel s touto tématikou.

                 Podáva sa kapustnica a punč.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.