Pozývame ctených občanov v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Šuja, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12. 2018 o 17:30 hod. v budove Obecného úradu v Šuji.

Pozrieť detaily

Starostka obce

Marta Veselá

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 bol demokraticky zvolený nový starosta

Michal Pastorek

s počtom hlasov 146, t.j. volilo ho 70,87% voličov. Kandidoval za SNS. Gratulujeme!

 

Taktiež boli zvolení poslanci:

Peter Dubec - nezávislý kandidát
Jaroslava Škadrová - KDH
Miroslav Uhlárik - SNS
Mária Trsťanová - nezávislý kandidát
Pavol Lukáč - SNS

 

Všetkým srdečne gratulujeme!

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručilo pod č. 6272/2017-1.7/hp zo dňa 14.06.2017 Oznámenie o zmene  navrhovanej činnosti : „Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa“ navrhovateľa: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18 Rajec, IČO: 31 930387.

Obec Šuja ako dotknutá obec podľa §29, od. 8 vyššie uvedeného zákona oznamuje verejnosti doručenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je prístupné na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov- rajec-suja- 4-etapa alebo je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na Obecnom úrade v Šuji v čase úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko do 10 pracovných dní od zverejnia oznámenia na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, prípadne prostredníctvom Obce Šuja.

 

V Šuji, 22.06.2017

 

Marta Veselá

starostka obce

 

Príloha: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 

Zverejnené: Úradná tabuľa mesta a webová stránka mesta od 23.6.2017

Vážení návštevníci týchto stránok, v súčasnosti pracujeme na vylepšení našej obecnej multimediálnej kroniky. Dôvodom je zlá dostupnosť i kvalita fotografií na obecnej facebookovskej stránke. Keďže fotiek pribúda je potrebné ich lepšie organizovať a využiť platformu, ktorá je jednak bezplatná, jednak otvorená a ponúka všetkým používateľom rovnaké možnosti prístupu a nám administrátorom väčšie možnosti správy. Už onedlho získate prístup k mnohým fotografiám.

Srdečne pozývame najmenších aj s rodičmi na Detský Karneval, ktorý sa bude konať v Nedeľu 08.02.2015 od 14:00. O zábavu sa postará Dj Zdeno. Všetky deti sú pozvané. Každá maska dostane malé prekvapenie.

A nezabudnite po karnevale zazdieľať Vaše fotky na novej facebookovej stránke obce.

Tešíme sa na Vás

V dnešnej dobe je už nevyhnutnosťou aby komunita, ktorou obec rozhodne je mala vlastný priestor pre vzájomnú interakciu svojich členov. Poskytne im dostupnejší priestor na zdieľanie komentárov, fotografií či rýchlejší servis informácií o plánovaných podujatiach v obci. Ale aj dôležitú spätnú väzbu o tom, či sa akcia podarila, prípadne čo by sa do ďalšieho ročníka dalo zlepšiť. Preto dúfame, že túto možnosť oceníte a budete ju často využívať. A nezabúdajme, obec je živá tak, ako sú aktívni jednotliví členovia komunity.
Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok