Zápach v obci - výsledok prešetrenia podnetu na SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia nám poslala oznámenie a vyjadrenie o výsledku prešetrenia podnetu voči spoločnosti Agroregión a.s. Rajec ohľadom hnojenia okolitých polí kuracím hnojivom. Nech sa páči, prečítajte si celú správu:

strana 1

strana 2