Nová cesta v Šuji

V obci sa bude stavať nová cestička resp. chodník. Hotový by mal byť do 14.11.2014. Zmluva je k nahliadnutiu v dokumentoch.