Verejná súťaž - stavebné úpravy kultúrneho domu v Šuji

Balík dokumentácie obsahuje:

  1. Výzvu pre stavebné úpravy
  2. Návrh na plnenie kritéria
  3. Rozpočtové hárky
  4. Návrh zmluvy o dielo
  5. Projektovú dokumentáciu

DOKUMENTÁCIA - kliknúť SEM.