Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v Šuji

Predkladáme Vám verejnú výzvu na predkladanie ponúk na projekt "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v Šuji"

DOKUMENTÁCIA je TU.