1. Zelený biologický odpad

→ je odpad produkovaný zo záhrad, parkov, lúk, okrasných trávnikov

→ vývoz kam ???

2. Komunálny odpad

→ je odpad, ktorý je produkovaný domácnosťami a odpad, ktorý sa svojím zložením podobá odpadu z domácností
→ vývoz komunálneho odpadu kedy ???
→ Čo ak chcem novú nádobu?

3. Separovaný odpad

→ PLAST
» ÁNO - PET fľaše z nápojov, nádoby zo šampónov, aviváží a pracích prostriedkov, čistá fólia /iné ako stlačené fľaše bez vrchnákov nebudú predmetom vývozu!!/

» NIE - znečistené plasty, linoleum, guma, molitan

→ SKLO

» ÁNO - predmety a črepy z bieleho a farebného skla
» NIE - vrchnáky, porcelán, zrkadlá, drôtované sklo

→ vývoz separovaného odpadu kedy???, kontajnery sú kde ???

4. Papier

→ ÁNO - noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, kartónové obaly
→ NIE - vrstvené obaly, umelohmotné obaly, kopírovací papier, mastný a znečistený papier
→ zber papiera - kedy a kde???

5. Stavebný odpad

→ je odpad, ktorý vzniká v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác
ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb

OBČAN JE ZODPOVEDNÝ ZA LIKVIDÁCIU STAVEBNÉHO ODPADU VÝVOZOM NA SKLÁDKU URČENÚ NA TENTO DRUH ODPADU!

Kde ???

6. Nebezpečný odpad

→ je odpad, ktorý predstavuje podstatné alebo potenciálne hrozby pre verejné zdravie alebo životné prostredie
→ Sem patrí:
» Farby a rozpúšťadlá
» Automobilový priemysel odpady (použité motorové oleje , nemrznúca zmes , ai)
» Pesticídy ( insekticídy , herbicídy , fungicídy , atď)
» Ortuť -obsahovať odpady ( teplomery , spínače , žiarivkové osvetlenie , atď)
» Elektroniku ( počítače , televízory , mobilné telefóny )
» Aerosóly / fliaš s propánom
» Žeraviny / Čistiace prostriedky
» Chladivo -obsahujúce spotrebiče
» Niektoré špeciálne batérie (napr. lítium, nikel a kadmium, alebo tlačidlo batérií)
» Munícia
» Rádioaktívny odpad (niektoré domáce detektory dymu )
→ zber nebezpečného odpadu - 1x ročne /zabezpečí obecný úrad - zvyčajne v mesiaci ???/
NEBEZPEČNÝ ODPAD JE ZAKÁZANÉ VYHADZOVAŤ DO ODPADOVÝCH NÁDOB A KONTAJNEROV!

7. Vývoz žumpy

→ vývoz žúmp si občania zabezpečia samostatne
Upozorňujeme, že občania musia vedieť zdokladovať celoročný vývoz žúmp!!!

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok