CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV OBCE ŠUJA

 1. Poplatok za vyhlásenie v rozhlase: 4 €
 2. Poplatok za sálu na pohrebovanie a na rodinné oslavy pre občanov obce Šuja:
  • v letnom období: 12 €/deň
  • v zimnom období: 20 €/deň
   + 10€ doplatok na energie
 3. Poplatok za sálu pre cudzie organizácie: 10 €/hod.
 4. Poplatok za dom smútku na pohrebovanie: 10 €/deň
 5. Poplatok za kopírovanie: 0,10 €/strana
 6. Rôzne:
  • daň za psa na 1 rok: 4 €
  • rybársky lístok
   • týždenný – 1,50 €
   • mesačný – 3 €
   • ročný – 7 €
   • trojročný – 17 €
 7. Potvrdenie, potvrdenie o trvalom pobyte 5 €
 8. Overenie podpisu alebo listiny 2 € podpis / strana
 9. Vydanie rozkopového povolenia od 10 € do 20 €
 10. Ohlásenie drobnej stavby 10 €
 11. Poplatok za hrobové miesto na prvých 10 rokov:
  • jednohrob: 8 €
  • dvojhrob: 16 €
Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok