• Fašiangy v Šuji 2016
  • Fašiangy v Šuji kedysi
  • Dobrovoľný hasičský zbor Šuja 2017
  • Šuja v zime
  • Tam, pod Srnákom žijeme

Sv. omše sa slúžia v Dome nádeje od 16. septembra 1990 spravidla každú štvrtú nedeľu a počas niektorých sviatkov. V ostatné dni navštevujú obyvatelia obce Sväté omše v okolitých kostoloch, v Rajci alebo v Rajeckej Lesnej. Dušpastiersku činnosť v obci má v kompetencii farnosť Rajec.

V pôstnom období sa tu stretávajú veriaci na pravidelné krížové cesty, vždy v piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.30.


V máji a októbri sa tu veriaci stretávajú pri modlitbách Sv. ruženca.

Joomla Template by Joomla51.com