Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V291

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Šuja

Miesto realizácie: Obec Šuja

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 599,24 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Autobusová zastávka / Externý AP
  • Obecný úrad / Interný AP
  • Kultúrny dom / Externý AP
  • Kultúrny dom / Interný AP
  • Asfaltové viacúčelové ihrisko / Externý AP
  • Autobusová zastávka / Externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu: 28.11.2019 –VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.